Βάνες – Βαλβίδες – Πεταλούδες

  • ΒΑΝΕΣ ΣΥΡΤΟΥ  PN 10 (ΣΤΕΝΕΣ) DIN3202  F-4
  • ΒΑΝΕΣ ΣΥΡΤΟΥ  PN 16 (ΟΒΑΛ)      DIN3202  F-5
  • ΒΑΝΕΣ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΕΣ   JIS 5K    F-7363
  • ΒΑΝΕΣ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΕΣ   JIS 10K  F-7364
  • ΑΤΜΟΦΡΑΚΤΕΣ ΙΣΙΟΙ ΜΕ ΦΛΑΝΤΖΩΤΑ ΑΚΡΑ DIN 3202  F1  (GG-25)
  • ΑΤΜΟΦΡΑΚΤΕΣ ΓΩΝΙΑΚΟΙ ΜΕ ΦΛΑΝΤΖΩΤΑ ΑΚΡΑ DIN 3202  F32  (FG-25)
  • ΑΤΜΟΦΡΑΚΤΕΣ  ΙΣΙΟΙ ΜΕ ΦΛΑΝΤΖΩΤΑ ΑΚΡΑ DIN3202  F1 (GS-C25)

 

  • ΑΤΜΟΦΡΑΚΤΕΣ ΓΩΝΙΑΚΟΙ ΜΕ ΦΛΑΝΤΖΩΤΑ ΑΚΡΑ DIN 3202  F32 (GS-C25)